Yu Zhou  
Yu Zhou

Class:
Sophomore

Hometown:
Beijing, China

Event:
Diving


Photo Gallery